Strona główna
poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
imieniny obchodzą: Aleksego, Łukasza

Oferta

Strona główna » Przedszkole » O nas » Oferta

wielkość tekstu:A | A | A

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w Roku Szkolnym 2019/ 2020

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu oferuje zajęcia dodatkowe, dzięki którym dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, a także odkryć swój potencjał i wiarę we własne możliwości. 

 

 

Język angielski

Język angielski prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są dwa razy w tygodniu w ramach podstawy programowej.

Spotkania z językiem angielskim są dla dzieci przede wszystkim przyjemnością,a zarazem przynoszą rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).
Podczas zajęć wykorzystywanych jest wiele różnorodnych gier i zabaw wpływających również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej. Jednocześnie dzieci uczą się współpracy oraz podejmowania decyzji.

 

 

  

 

Religia

Religia prowadzona jest w grupach Słoneczka, Biedronki, Motylki przez Panią Elżbietę Chwałowską- Rogacz. Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu.

 

 

Program nauczania religii ukierunkowany jest na rozwijanie w dziecku zdolności poznawczych. Dziecko odkrywa otaczający je świat, który jest darem Boga. Uczy się życia wspólnotowego w rodzinie i grupie rówieśniczej.Zajęcia z religii mają pomóc dziecku w zrozumieniu różnicy między dobrem a złem oraz wychować do naśladowania Jezusa na co dzień.Celem zajęć z religii jest również nauka podstawowych gestów religijnych, które pomogą wprowadzić dziecko w świat modlitwy.


 

 

LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci 5 i 6 letnich, odbywają się codziennie w ramach podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez  Panią Jadwigę Doniec.

Każde dziecko zgłoszone  do przedszkola objęte jest programem badań przesiewowych, które umożliwiają ocenę rozwoju mowy dziecka i poprawności artykulacji,   a także stanowią podstawę indywidualnej pracy logopedy z dzieckiem. Badania te są powtarzane przynajmniej raz w roku, co umożliwia stałą obserwację rozwoju mowy dziecka oraz natychmiastową reakcję w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Program zajęć logopedycznych obejmuje ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, a także ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe (fonacyjne i rezonacyjne ) oraz leksykalne. Są one dobrane stosownie do wieku i możliwości dzieci.

 

 

RYTMIKA

 

 

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną  z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

5. W roku 2011, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego obchodziła 80-lecie istnienia. Szkolnictwo w naszym mieście szczyci się 220-leciem udokumentowanej historii. Te dwie rocznice zostały ...

dalej
Ilość zdjęć: 60
dalej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski, patron naszej szkoły