Strona główna
sobota, 21 września 2019 r.
imieniny obchodzą: Daria, Mateusz

Super Klasa

Strona główna » O szkole » Samorząd Uczniowski » Super Klasa

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin konkursu SUPER KLASA
roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Konkurs na Super Klasę prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniów Gimnazjum z Opiekunem Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 2. Głównym celem konkursu jest ukazywanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży, promowanie nauki, zaangażowania w życie klasy, szkoły, miejscowości.
 3. W konkursie biorą udział klasy V-VIII SP oraz klasy gimnazjalne.
 4. Czas trwania konkursu: od 3.09.2018 do 31.05.2019 r.
 5. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą ilość punktów.
 6. Zliczane będą punkty uzyskane przez klasę w różnych akcjach i konkursach organizowanych przez SU.
 7. W każdym miesiącu zostaną wyznaczone zadania lub konkursy, za które klasa otrzyma punkty przyznawane przez komisję konkursową.
 8. Klasa, która nie weźmie udziału w danej konkurencji i podda się bez walki otrzyma 10 punktów ujemnych.
 9. Klasy, które zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy.
 10. Zwycięska klasa poza nagrodą otrzymuje tytuł SUPER KLASY roku szkolnego 2018/2019, pamiątkowe zdjęcie, dyplom Super Klasy oraz dyplom dla Wychowawcy Super Klasy.
 11. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu

  Wszystkie zadania będą punktowane w następujący sposób
  I miejsce – 35 pkt
  II miejsce – 31 pkt
  III miejsce – 27 pkt
  IV miejsce – 23 pkt
  V miejsce – 19 pkt
  VI miejsce – 17 pkt
  VII miejsce – 15 pkt
  VIII miejsce – 13 pkt
  IX miejsce – 11 pkt
  X miejsce – 9 pkt
  XI miejsce – 7 pkt
  XII miejsce – 5 pkt
  XIII miejsce – 3 pkt

Zadania punktowane w każdym miesiącu

1.    Wrzesień
Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Konkurs ,,Najlepszy plakat wyborczy”.

2.    Październik 
Konkurs ,,Wiersz o naszej szkole” - Każda klasa sięga po pióro, by wziąć udział w konkursie pt. ,,Wiersz o naszej szkole”. Forma dowolna, gatunek dowolny. Może być na wesoło, refleksyjnie, nostalgicznie. Co podpowie natchnienie. Wiersz ma składać się z co najmniej 3 zwrotek. Każda klasa przekazuje do oceny jury jeden wiersz. Prace które zajmą trzy pierwsze miejsca będą zaprezentowane na akademii z okazji DEN.

3.    Listopad

Konkurs na ja ciekawszą kartkę w barwach narodowych – konkurs związany jest z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zasady konkursu:
1.    Kartka ma byś wykonana w barwach narodowych.
2.    Technika wykonania: dowolna, płaskie techniki malarskie, rysunkowe, graficzne, kolaż, techniki mieszane, wyklejanki, wydzieranki, płaskie origami, wycinanki, grafika komputerowa itd.
3.     Format pracy plastycznej: od A5 do A4
4.    Każda klasa oddaje do oceny jedną kartkę.
5.    W przypadku wykonania przez klasę większej ilości kartek, prace nie oddane do oceny będą wyeksponowane na korytarzu szkoły po rozstrzygnięciu konkursu.
6.    Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość, estetyka wykonania.
7.    Termin oddania prac: 6 listopad. Prace oddajemy do opiekuna SU.
8.    Prace będą oceniane przez nauczycieli. Nauczyciele mający wychowawstwo nie mogą oceniać pracy swojej klasy.
29.11. 2018 ,,Pokaz mody andrzejkowej” – uczniowie przebierają się w różne stroje. Jednak nie zwalnia to ucznia z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianych kartkówek. Przy ocenianiu klas będą brane pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie klasy (liczba uczniów przebranych), pomysłowość strojów.

4.    Grudzień

Konkursy Świąteczne                                                             
a. Konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny. W tym dniu każda klasa przynosi do szkoły materiały potrzebne do wykonania łańcucha (papier kolorowy lub blok, nożyczki, klej lub zszywacz). 5 przedstawicieli z każdej klasy robi łańcuch przez 30 minut. Następnie  komisja dokona pomiaru poprzez porównanie długości.
 b. Konkurs na najpiękniejsze świąteczne pierniczki. Przedstawiciele klas będą dekorować 3 pierniczki wcześniej przygotowane. Konkursowe pierniczki będzie oceniać będzie Jury według następujących kryteriów:
- prezentacja ciasteczka w czasie nie przekraczającym 2 minut.
- walory wizualne,
- technika wykonania, oryginalność i pomysłowość,
- porządek na stanowisku pracy, estetyka prezentacji, organizacja, wygląd uczestników


5.     Styczeń – konkurs na klasę z najlepszą średnią ocen w klasyfikacji semestralnej.

6.    Luty
–. Spelling Bee (Mistrz Literowania) - konkurs spellingowy z języka angielskiego.
 W konkursie biorą udział 2 osoby z każdej klasy. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie poprawnie przeliterować wylosowane i przeczytane przez lektora słowa. Etap I zaczyna się od słów złożonych z 3 liter. Drużyny, które poprawnie przeliterują słowa przechodzą do drugiego etapu, w którym losują słowa złożone z 4 liter. Zwycięskie drużyny przechodzą do następnych etapów, w których losują i literują coraz dłuższe słowa aż do wyłonienia zwycięzców.


7.    Marzec
- Zbiórka zakrętek. Konkurs na klasę, która zbierze najwięcej zakrętek. Konkurs będzie trwał od 1marca do  30 kwietnia. Wychowawcy za zakrętki będą wpisywać punkty dodatnie z zachowania według przelicznika: 10 zakrętek – 1 pkt. Maksymalnie można zdobyć 50 pkt.
Konkurs kulinarny „Jedz zielono”. W konkursie biorą udział 3 osoby z każdej klasy. Tematem konkursu jest przygotowanie dowolnej potrawy, której głównym kolorem jest zielony. Wszelkie czynności, jak krojenie produktów, doprawianie i kompozycja podania mają zostać wykonane podczas trwania konkursu. Po przygotowaniu dania  każda klasa krótko zaprezentuje swoją potrawę.
          Konkursowe potrawy oceniać będzie Jury według następujących kryteriów:
- prezentacja dania w czasie nie przekraczającym 2 minut.
- walory smakowe i wizualne podczas degustacji dań,
- technika wykonania, oryginalność i pomysłowość,
- porządek na stanowisku pracy, estetyka podania, organizacja, wygląd uczestników


8.    Kwiecień
– miesiąc Przeczytanej Książki. Konkurs czytelniczy – wygrywają klasy, które przeczytają najwięcej książek z biblioteki w naszej szkole w wybranych dwóch miesiącach.
Kabaret klasowy.

9.     Maj
– quiz z wiedzy ogólnej.

10.     Czerwiec
– rozstrzygnięcie konkursu na Super Klasę.

Opiekun Samorządu Szkolnego zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany zaplanowanych konkursów.Ponadto poza konkursem ,,Super Klasy”

1.    Każdy drugi wtorek miesiąca ,,Szczęśliwy wtorek”. Osoby mające numer w dzienniku wskazany przez opiekuna samorządu są zwolnione z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianych kartkówek. Wylosowane numery będą wywieszane przed lekcjami we wtorek na tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego.
Nieodpowiednie zachowanie na lekcji nie zwalnia z wyżej wymienionych form odpowiedzi pomimo posiadania numeru któremu przysługuje to prawo.

2.    ,,Dzień Mikołajkowy” – każdy kto będzie miał w swoim ubiorze elementy stroju Mikołaja będzie zwolniony z odpowiedzi ustnej i niezapowiadanych kartkówek. Nieodpowiednie zachowanie na lekcji nie zwalnia z wyżej wymienionych form odpowiedzi pomimo posiadania elementów ubioru Św. Mikołaja.
3.    ,,Zielony Dzień” – dzień związany z obchodami Dnia Ziemi. Uczniowie ubierają się w odcienie zieleni.


, 

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

5. W roku 2011, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego obchodziła 80-lecie istnienia. Szkolnictwo w naszym mieście szczyci się 220-leciem udokumentowanej historii. Te dwie rocznice zostały ...

dalej
Ilość zdjęć: 60
dalej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Stefan Żeromski, patron naszej szkoły