Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Konkurs bożonarodzeniowy

Konkurs bożonarodzeniowy


Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym
„Witraż bożonarodzeniowy”

Technika wykonania prac: wycinanka w formie witrażu, na konkurs można zgłaszać tylko prace płaskie, a organizatorzy proszą by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników - Imię, nazwisko . klasa.
Prace na konkurs do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym terminiedo 20.12 2019r. .

I CELE KONKURSU:

-doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,                                  
-rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,
-prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV- VIII
2. Uczestnicy przygotowują samodzielnie prace plastyczne.
3. Przyjmowane będą tylko prace płaskie  – witraż.
4. Prace płaskie można  wykonać  w  dowolnym formacie. Nie należy ich składać, oprawiać  ani rolować!
5. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm.
6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
7. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać  tylko 1 nagrodę. Każdy uczestnik otrzyma oceną bardzo dobrą z plastyki oraz dodatnie punkty z zachowania.
9.Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, klasa.
10.Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do dostarczenia wykonanych prac do pań : Katarzyny Łachan i Anny Półkoszek.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu na wystawie szkolnej.
Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.         
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.

Organizator:
Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu
Nauczyciele – Katarzyna Łachan i Anna Półkoszek
 

03

GRU

2019

515

razy

czytano

714/1439

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.