Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Kochani Uczniowie, Nauczyciele

Dziękuję bardzo za Wasze zaangażowanie w pierwsze próby zorganizowania nauki na odległość. Moim zdaniem zdaliście ten egzamin na 6! Dzieci uczyły się w domach, pod kierunkiem nauczycieli i z ogromną pomocą Rodziców. Nauczyliśmy się wykorzystywać dziennik elektroniczny, Messenger, YouTube, zasoby platform edukacyjnych. Przed Nami kolejne wyzwania, będziemy musieli nie tylko powtarzać, ale również wprowadzać nowe treści. Na początku nie będzie to łatwe, będzie wiele niedomówień, będą problemy z organizacją czasu, będą problemy z wejściem na wskazane strony. Ale damy radę! Przedstawię Wam teraz kilka ważnych wskazówek. Materiał opracowałam w oparciu o materiały MEN i własne spostrzeżenia.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone w oparciu o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dzienniki elektroniczne;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje on-line;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • jeśli będzie to konieczne, wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
 • ustalone przez nauczycieli miejsce do odbioru prac uczniów;
 • jeśli to będzie konieczne, dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

Bardzo ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć lub plików), a jeśli nie będą mieć możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie. Nauczyciele będą konsultować ze sobą ilości wprowadzanego materiału, ilości zadań domowych oraz ich stopnia skomplikowania oraz czasochłonności. Wychowawca klasy w porozumieniu z rodzicami będzie mógł ustalić inne możliwe formy pracy zdalnej z każdym uczniem – informacje te przekaże wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

Pamiętajcie:

 • Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z Nauczycielami i Rodzicami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
 • Koniecznie znajdźcie czas na efektywną naukę i na odpoczynek.

 

Rodzicu bardzo proszę:

 • Zachęcaj swoje dzieci do samodzielnej pracy.
 • Bądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystaj bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
 • W miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Rodzicu przedszkolaka i ucznia klas I, II, III

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu. Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka i wiedzę o świecie. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Korzystaj z porad i propozycji nauczycieli. Nie unikaj kontaktu z nimi. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych. Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Nauczycielu proszę

o   Organizuj pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach
i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

o   Pamiętaj, zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym) i rodzicami.

Na koniec zacytuję bardzo mądre słowa Zyty Czechowskiej:

„Nie róbmy zbiorowego festiwalu edukacyjnych narzędzi multimedialnych i zadań domowych, którymi zasypiemy nie tylko uczniów, ale i ich rodziców. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, gdzie w tym wszystkim jest nasz uczeń, dziecko, które potrzebuje wsparcia, zrozumienia, i tego, by na nowo poukładać sobie świat.”
 

Jeśli możesz, zostań w domu!

Katarzyna Romańska-Bujak

 

22

MAR

2020

921

razy

czytano

616/1375

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.