Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Plan pracy zdalnej

Ogrodzieniec, dnia 25.03.2020

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493), Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym NR 6/2020 z dnia 24.03.2020 r. ustala, iż od 25 marca 2020 r. realizacja treści nauczania w poszczególnych oddziałach klasowych ma odbywać się w sposób zdalny, umożliwiający uczestniczenie w nich wszystkich uczniów, biorąc pod uwagę ich możliwości dostępu do urządzeń elektronicznych i możliwości psychofizycznych.

By równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i różnicować zajęcia w każdym dniu, nauczyciele zostali zobowiązani do realizowania nauczania zdalnego w dniach, w których odbywały się zajęcia z danego przedmiotu zgodnie z planem lekcyjnym – z niewielkimi zmianami wynikającymi z konieczności dostosowania planu do pracy zdalnej.

Podany plan godzinowy jest jedynie orientacyjny i ma ułatwić organizację pracy uczniom. Lekcje mogą, ale nie muszą być realizowane przez uczniów w czasie rzeczywistym. Uczniowie mogą wykonywać prace w dowolnym czasie, ale tak, aby wywiązać się z obowiązków z danego dnia lub zgodnie z terminem ustalonym przez nauczyciela.

Jednocześnie Dyrektor zaznacza, że nauka zdalna ma polegać na łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Zobowiązałam wszystkich nauczycieli do pracy zdalnej w celu realizowania podstawy programowej przez e-dziennik oraz inne źródła zalecane przez MEN, np. e-podręczniki.

Zapewniłam każdemu uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia i wychowawcą oraz  Dyrekcją szkoły.

  

Załączniki do pobrania poniżej:

1. Plan pracy zdalnej.
2. Zasady oceniania

 

25

MAR

2020

692

razy

czytano

653/1414

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.