Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

PROJEKT UNIJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy

Ogrodzieniec”

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  2014-2020

 

Czas realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 30.11.2022r.

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów (78 Dz,81 Ch) spośród 176 uczniów (86 Dz, 90 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 osób (16 K, 1 M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble w terminie do 30.11.2022r.

 

Grupa docelowa: to 176 uczniów (86dz, 90ch) oraz 21 nauczycieli (19 K, 2 M) z SP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble.

Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 586 986,62 PLN

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1.    Prowadzenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu zajęć z:

- Język angielski;

- Biologia;

- Matematyka Matematyczne inspiracje”;

- Informatyka;

- Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka;

- Zajęcia metodą eksperymentu – biologia;

 

2.    Przeprowadzenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu szkoleń z:

- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy;

- Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

- Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.

 

3.    Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

 

W wyniku realizacji projektu: 159 uczniów podniesie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 17 nauczycieli (16 K, 1 M podniesie swoje kwalifikacje.

 

 

 

06

MAJ

2021

413

razy

czytano

462/1427

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.