Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wiosna w obiektywie”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności w dziedzinie fotografii

- rozwijanie umiejętności obserwacji elementów przyrody

- kształcenie postawy proekologicznej

- propagowanie walorów naszego regionu

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 10 kwietnia do 9 maja 2022 r.

2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej klas IV- VIII.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii elementów przyrody

ożywionej i nieożywionej w okresie wiosennym.

5. Praca konkursowa winna być wykonana w formie kolorowej odbitki o wymiarach co najmniej

13x18 lub większej.

Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Do konkursu nie

będą przyjmowane również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę

komputerową.

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace – fotografie.

7. Do każdej pracy należy dodać etykietę zawierającą następujące informacje:

- imię i nazwisko autora

- klasę

- miejsce wykonania zdjęcia

8. Prace konkursowe w formie kolorowej odbitki należy dostarczyć jednej z Pań – K. Łachan lub A.Półkoszek.

9. Prace nie będą zwracane autorom.

10. Termin składania prac upływa 9 maja 2022 r.

07

KWI

2022

515

razy

czytano

296/1447

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.