Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Uwaga konkurs!Mistrz łamigłówki matematycznej.

Uwaga konkurs!Mistrz łamigłówki matematycznej.

 

Konkurs dla uczniów klas IV, V,VI.

 

 

 

Cele konkursu:

 1. Rozwój uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów
 2. Popularyzacja wiedzy matematycznej.
 3. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
 4. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 5. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem tekstów o treści matematycznej.
 6. Rozwijanie umiejętności:
  • logicznego myślenia,
  • dedukcyjnego rozumowania,
  • spostrzegawczości,
  • odkrywania reguł, prawidłowości i związków,
  • stosowania uogólnień,
  • dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu są nauczycielki matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu.

2.      Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada

Szkolna  Komisja  Konkursowa w składzie:

       mgr Eliza Wacowska

       mgr Anna Mizera

 1.    Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej:
  1. opracowanie regulaminu konkursu,
  2. opracowanie zadań na poszczególne etapy,
  3. organizacja i przeprowadzenie eliminacji oraz finału konkursu,
  4. sprawdzenie prac konkursowych,
  5. zakwalifikowanie uczestników konkursu do finału,
  6. ustalenie i ogłoszenie listy laureatów.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji Komisji

 1. Konkurs trwa przez 10 tygodni i rozpoczyna się 20 lutego 2012r (poniedziałaek).
 2. W konkursie może brać udział każdy uczeń klas IV-VI, który zgłosi swoje uczestnictwo u pani Elizy Wacowskiej lub u pani Anny Mizery, najpóźniej do 16 lutego.
 3. Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek, zagadek i różnorodnych zadań    matematycznych.
 1. Każdy uczestnik otrzymuje raz w tygodniu jedno lub dwa zadania, odbite na kartce. Należy się po nie zgłosić do pani Elizy Wacowskiej lub pani Anny Mizery, w każdy poniedziałek po 1, 2, 3 lub 4 lekcji. Zadania będą także wywieszane na gazetce obok sali matematycznej nr 13.
 2. Rozwiązane zadanie należy oddać następnego dnia tj. we wtorek (na podpisanej kartce), przed pierwszą lekcją do pani Elizy Wacowskiej lub pani Anny Mizery. Później zadania nie będą przyjmowane. Kartki nie podpisane nie będą sprawdzane.
 3. Zadania muszą być rozwiązane samodzielnie. Organizator konkursu ma prawo sprawdzić, czy uczeń umie je rozwiązać. W przypadku potwierdzenia niesamodzielności, uczeń otrzymuje punkty karne w liczbie równej liczbie punktów możliwych do zdobycia za dane zadanie.
 4. Poprawne rozwiązania oraz punktacja zadań będą wywieszane w piątki na gazetce obok sali matematycznej nr 13.
 5. Liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie wpisywana do tabeli zbiorczej, wywieszonej na gazetce obok sali matematycznej nr 13.
 6. Wszystkie osoby, które zdobędą największą liczbę punktów wezmą udział w finale, który odbędzie się w uzgodnionym.
 7. Każdy uczestnik finału otrzyma 3 zadania do rozwiązania w ciągu 45 minut, pod kontrolą członków Szkolnej Komisji Konkursowej.
 8. Spośród uczestników FINAŁU zostanie wyłonionych trzech laureatów (Mistrz oraz I i II Wicemistrz Łamigłówki Matematycznej) z największą sumaryczną liczbą punktów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 

Zachęcam wszystkich do udziału w konkursie i życzę powodzenia.

 

Anna Mizera

Eliza Wacowska

Materiały do pobrania w pliku PDF na stronie szkoły.

 

22

MAR

2012

1844

razy

czytano

1428/1447

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.