Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Informacje dla rodziców dotyczące wyprawki szkolnej

Informacje dla rodziców dotyczące wyprawki szkolnej

Informacje o wyprawce szkolnej 

 Uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł netto na osobę oraz uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Uczniom niepełnosprawnym, tj: słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1-7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  –  z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej.

Prosimy o zapoznanie sie z dokumentami i wzorami druków zamieszczonymi poniżej do pobrania.

26

SIE

2015

1372

razy

czytano

1170/1447

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.