Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Konkurs wielkanocny

Konkurs wielkanocny

REGULAMIN KONKURSU „Kartka wielkanocna 2017”


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kartka wielkanocna 2017”, zwany dalej:

„Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski

3. Konkurs trwa od 13 marca do 7 kwietnia 2017 roku.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej w Ogrodzieńcu.

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez uczniów dowolną techniką pracy plastycznej o tematyce świąt Wielkanocnych.

3. Termin składnia prac konkursowych upływa 7 kwietnia 2017 roku. Prace złożone po terminie nie będą uwzględniane.

4. Każda praca musi być podpisana (Imię, Nazwisko, klasa)

5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas głosowania jury, złożonego z nauczycieli i uczniów SP w Ogrodzieńcu.

 

§ 3

NAGRODY

1. W konkursie zostaną wybrane 3 zwycięskie prace, które zostaną nagrodzone.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 kwietnia 2017 roku.

4. Nagrody zostaną rozdane na apelu szkolnym.

 

 

 

10

MAR

2017

891

razy

czytano

1045/1439

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.