Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Przedszkole

O nas

Oferta

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

w Roku Szkolnym 2022 / 2023

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu oferuje zajęcia dodatkowe, dzięki którym dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, a także odkryć swój potencjał i wiarę we własne możliwości. 

 

 

Język angielski

Język angielski prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia z języka angielskiego realizowane są dwa razy w tygodniu w ramach podstawy programowej. Zajęcia prowadzi Pani Magdalena Milewska.

Spotkania z językiem angielskim są dla dzieci przede wszystkim przyjemnością,a zarazem przynoszą rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi).
Podczas zajęć wykorzystywanych jest wiele różnorodnych gier i zabaw wpływających również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej. Jednocześnie dzieci uczą się współpracy oraz podejmowania decyzji.

 

 

 

  

 

Religia

Religia prowadzona jest w grupach wiekowych przez Panią Elżbietę Chwałowską- Rogacz. Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu.

 

 

 

Program nauczania religii ukierunkowany jest na rozwijanie w dziecku zdolności poznawczych. Dziecko odkrywa otaczający je świat, który jest darem Boga. Uczy się życia wspólnotowego w rodzinie i grupie rówieśniczej.Zajęcia z religii mają pomóc dziecku w zrozumieniu różnicy między dobrem a złem oraz wychować do naśladowania Jezusa na co dzień.Celem zajęć z religii jest również nauka podstawowych gestów religijnych, które pomogą wprowadzić dziecko w świat modlitwy.


 

 

LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci 4, 5 i 6 letnich, odbywają się codziennie w ramach podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez  Panią Jadwigę Doniec.

Każde dziecko zgłoszone  do przedszkola objęte jest programem badań przesiewowych, które umożliwiają ocenę rozwoju mowy dziecka i poprawności artykulacji,   a także stanowią podstawę indywidualnej pracy logopedy z dzieckiem. Badania te są powtarzane przynajmniej raz w roku, co umożliwia stałą obserwację rozwoju mowy dziecka oraz natychmiastową reakcję w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości.

Program zajęć logopedycznych obejmuje ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, a także ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe (fonacyjne i rezonacyjne ) oraz leksykalne. Są one dobrane stosownie do wieku i możliwości dzieci.

 

 

RYTMIKA

 

 

 

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną  z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo. Zajęcia z rytmiki prowadzi Pani Ewelina Węglarczyk.

 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.