Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Przedszkole

O nas

Organizacja

Przedszkole Publiczne w Ogrodzieńcu jest placówką 7 oddziałową przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3- 6 lat.

 

 Przedszkole czynne jest w godzinach od 600- 1630.

Podstawa programowa realizowana jest od godziny 900- 1400.

 

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z 3 posiłków:

                               915   Śniadanie

                              1200  Obiad

                              1330  Podwieczorek

 

W PRZEDSZKOLU ORGANIZUJEMY:

  • Zebrania z rodzicami
  • Godziny dostępności - w wyznaczone dni nauczyciele pełnią dyżury, rodzice mają wówczas możliwośc indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
  • Zajęcia otwarte dla rodziców- rodzice mają możliwość obserwacji, jak ich dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej, podczas zajęć zorganizowanych przez nauczycieli.

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 9.00 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

9.00 – 9.15 – Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

9.15 – 9.45 – Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.45 – 11.45 - Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Rozwijanie rożnorodnej aktywności dziecięcej - plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej. Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki (poznawanie środowisk przyrodniczych i społeczych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków pogodowych.

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. 

12.00 – 12.30 – Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 13.15 – Grupowa i indywidualna praca z dziećmi. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń terenowych.

13.15 – 13.30 – Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

13.30 – 13.50 – Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych  i porządkowych po zakończeniu posiłku.

  13.50 – 16.00 – Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci. 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.