Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

O szkole

Historia szkoły

Zdjęcie: Publiczna Szkoła Powszechna sprzed roku 1930 - dom rodziny Wacowskich przy ulicy Kościuszki 110 (obecnie zburzony).


Obecny budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego stoi na „Cygańskiej Górce” od roku 1930. Powinniśmy jednak pamiętać, że historia edukacji w mieście sięga XVIII wieku.
Siedmioklasowa szkoła podstawowa została zreformowana w lipcu 1945 r. Przedłużono okres nauki do lat ośmiu. Uczniowie uczęszczali na zajęcia sześć dni w tygodniu. W latach 1949 - 1961 podstawą systemu szkolnego stały się znowu obowiązkowe szkoły 7-klasowe. 
W roku 1958 podjęto decyzję o rozbudowie budynku szkolnego. Po trzech latach prac budowlanych, we wrześniu 1963 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu wzbogaciła się o dużą salę gimnastyczną, stołówkę i kuchnię, świetlicę, szatnie oraz gabinety lekarski i dentystyczny. 
W latach 70-tych opracowano koncepcję 10-letniej szkoły ogólnokształcącej (tzw. „10-latki”), której zaniechano w 1981 r. W latach 1991–1996 przekazano szkoły państwowe na rzecz gmin.
Od 1 września 1999 r. zreformowano system oświaty, co doprowadziło, po trzech latach, do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W wyniku reformy okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z ośmiu do sześciu lat. 
Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe 3-letnie gimnazja. Gminne gimnazjum i szkoła podstawowa funkcjonowały w budynku przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. W roku szkolnym 2004/05 gimnazjum zlokalizowano w budynku dawnej szkoły podstawowej w Cementowni. 
Po kolejnej reformie struktury szkolnictwa, która polegała na wygaszaniu gimnazjów, obie szkoły zostały połączone. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu, Gimnazjum Publiczne w Ogrodzieńcu wraz z Przedszkolem  tworzyły Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu od 1 września 2017. 
W tak zwanym „okresie przejściowym” w budynku szkoły w Ogrodzieńcu znajdowało się przedszkole i klasy I -IV, a klasy starsze V- VIII uczyły się w budynku przy ulicy E. Orzeszkowej w Cementowni. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, od roku 2020, uczniowie klas I – VIII uczęszczają do szkoły w Ogrodzieńcu, a w budynku w Cementowni mieści się obecnie przedszkole i żłobek „Jurajskie Maluszki”.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z historią Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu, która powstała na podstawie analizy materiałów archiwalnych: Roczników Szkoły i Kronik, wywiadów z byłymi uczniami i nauczycielami. 
Jadwiga Nawara


 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.