Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

O szkole

Historia szkoły

Od 1 września 1999, w związku z reformą systemu oświaty, która doprowadziła po trzech latach do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W wyniku reformy okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe 3-letnie gimnazja.
Na początku swojego istnienia gimnazjum i szkoła podstawowa funkcjonowały w budynku przy ulicy Kościuszki w Ogrodzieńcu. Od roku szkolnego 2004/05 Gimnazjum zlokalizowane zostało na osiedlu mieszkaniowym nieistniejącej już Cementowni „WIEK”.
Szkołę otaczają jednopiętrowe bloki powstałe w latach 50-tych.  Budynek szkoły wraz z nową halą sportową znajduje się wśród zieleńców i skwerów. W pobliżu jest stadion OKS- u „Budowlani”, las, łąki i stawy.  We wrześniu 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej, w którym wzięli udział uczniowie i ich rodzice, mieszkańcy oraz władze miasta, i liczni zaproszeni goście.
Gimnazjum współpracowało ze szkołami podstawowymi,  już w chwili pojawienia się ucznia w szkole wychowawcy mieli szczegółowe informacje na temat środowiska rodzinnego, potrzeb i zainteresowań każdego ucznia.
Funkcję dyrektora gimnazjum od 1 września 1999 roku pełniła mgr Mirosława Skwarek, która systematycznie wzbogaca bazę materialną szkoły o pomoce naukowe o coraz nowocześniejszy sprzęt komputerowy, oraz doposażenie i estetykę wszystkich klasopracowni szkoły.
W szkole zatrudnionych było 27 nauczycieli.

Po kolejnej reformie struktury szkolnictwa, która jest realizowana od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu i Gimnazjum w Ogrodzieńcu zostały połączone i od tego roku wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu. Dyrektorem szkoły była
mgr Ewa Rudnicka, a od 2018 funkcję dyrektora pełni mgr Katarzyna Romańska- Bujak.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przedszkole i klasy I -IV uczą się w budynku przy ulicy Kościuszki, a klasy starsze V- VIII w budynku na osiedlu E. Orzeszkowej.

Nasza szkoła jest społecznością, którą jednoczy przesłanie, że uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia i która konsekwentnie wdraża je w codziennej nauce i pracy na miarę swoich możliwości.
Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:
• zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,
• opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji (w tym komputera i internetu),
• pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
• nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi,
• zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.
 
 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.