Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Projekt UE - Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości

Projekt UE - Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości

 

„Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy

Ogrodzieniec”

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  2014-2020

 

Czas realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 30.11.2022r.

 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów (78 Dz,81 Ch) spośród 176 uczniów (86 Dz, 90 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 osób (16 K, 1 M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble w terminie do 30.11.2022r.

 

Grupa docelowa: to 176 uczniów (86dz, 90ch) oraz 21 nauczycieli (19 K, 2 M) z SP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble.

Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 586 986,62 PLN

Wartość projektu: 690 572,50 PLN

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Prowadzenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu zajęć z:

- Język angielski;

- Biologia;

- Matematyka „Matematyczne inspiracje”;

- Informatyka;

- Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka;

- Zajęcia metodą eksperymentu – biologia;

 

  1. Przeprowadzenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu szkoleń z:

- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji – kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy;

- Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;

- Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.

 

  1. Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

 

 

W wyniku realizacji projektu: 159 uczniów podniesie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 17 nauczycieli (16 K, 1 M podniesie swoje kwalifikacje.

 

 

Informacje o projekcie  dostępne również na stronach  internetowych Realizatorów:

https://www.sp.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/1264

https://www.spryczow.ogrodzieniec.pl/kategorie/wyzsze-kompetencje-uczniow-sukces-w

http://www.spgieblo.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/885

 

https://www.sp.ogrodzieniec.

Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec
 

 

 

Znamy wyniki konkursu- LOGO SZKOŁY

  WYNIKI KONKURSU KOŁO INFORMATYCZNE KLIK działające w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” OGŁASZA WYNIKI KONKURSU ...

Wyższe kompetencje uczniów - JĘZYK ANGIELSKI

„Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”- JĘZYK ANGIELSKI   W ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 ...

Wycieczka projektowa do Ojcowa

Wycieczka do Ojcowa 30 maja w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości” wybraliśmy się na wycieczkę do Ojcowa. Program wycieczki obejmował spacer Doliną Prądnika OPN , zamek w Pieskowej Skale, Maczugę Herkulesa oraz Jaskinię Łokietka.

Wycieczka na Mazury- Projekt Wyższe Kompetencje

Wycieczka na Mazury Relacje z wycieczki:   Mazury - dzień pierwszy. - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu | Facebook Mazury- dzień 2 - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu | Facebook Mazury- dzień 3 Ośrodek... - Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu | Facebook Mazury - dzień 4, ...

PROJEKT UNIJNY

                    „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”   Projekt współfinansowany z Europejskiego ...

Matematyka -Wyższe kompetencje

W ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec” w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu odbyły się zajęcia rozwijające z matematyki „Matematyczne inspiracje” i ...

KONKURS KONKURS KONKURS

                  KOŁO INFORMATYCZNE KLIK działające w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy ...

Biologia -Wyższe kompetencje

  Na zajęciach podnosiliśmy kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych. Zajęcia eksperymentalne z biologii wyzwalały aktywność uczniów, rozwój ich zainteresowań i umiejętności badawczych.Traktowaliśmy doświadczenie jako źródło wiedzy ...

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.