Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Projekt UE - Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości

Projekt UE - Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości

„Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  2014-2020

Czas realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 30.11.2022r. 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj.159 uczniów (78 Dz,81 Ch) spośród 176 uczniów (86 Dz, 90 Ch) objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 80% wspartych w projekcie nauczycieli tj. 17 osób (16 K, 1 M) ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble w terminie do 30.11.2022r.

Grupa docelowa: to 176 uczniów (86dz, 90ch) oraz 21 nauczycieli (19 K, 2 M) z SP w Ogrodzieńcu oraz SP w Ryczowie i SP w Gieble. 
Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli. 
Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe. 

Dofinansowanie projektu z UE: 586 986,62 PLN
Wartość projektu: 690 572,50 PLN

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Prowadzenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu zajęć z:

  • Język angielski;
  • Biologia;
  • Matematyka „Matematyczne inspiracje”;
  • Informatyka;
  • Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka;
  • Zajęcia metodą eksperymentu – biologia;

2. Przeprowadzenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu szkoleń z:

  • Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji – kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy;
  • Wykorzystanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
  • Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.

3. Zakupienie niezbędnych pomocy do prowadzenia zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.

W wyniku realizacji projektu: 159 uczniów podniesie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 17 nauczycieli (16 K, 1 M podniesie swoje kwalifikacje.
 

Informacje o projekcie  dostępne również na stronach  internetowych Realizatorów:

https://www.sp.ogrodzieniec.pl/kategorie/projekt_unijny_na_lata_2020_2022
http://www.spryczow.ogrodzieniec.pl/kategorie/wyzsze_kompetencje_uczniow
http://www.spgieblo.ogrodzieniec.pl/aktualnosci/885

 

Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.