Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

Kreatywni z Minecraft

Kreatywni z Minecraft

 

Samorząd Uczniowski SP nr 1 w Ogrodzieńcu zachęca do wzięcia udziału w szkolnym konkursie:  Kreatywni z Minecraft

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości,

- podejmowanie twórczych wyzwań,

- popularyzacja treści lektur szkolnych,

- dobra zabawa!

1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

* Konkurs Kreatywni z Minecraft jest propozycją na czas ferii zimowych.

* Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII  SP nr 1, którzy znają zasady i tryb kreatywny gry Minecraft.

* Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosi do przewodniczącego danej klasy do 10 lutego 2022r.

Uwaga!

*Dopuszcza się indywidualne zgłoszenie do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do opiekunów SU (Małgorzaty Michalskiej, Iwony Znamirowskiej, Doroty Piwowarskiej i Eweliny Grimm).

* Podpisane prace konkursowe należy przesyłać na wskazany przez opiekunów SU adres emailowy od 17 do 27 lutego 2022 r.
su.ogrodzieniec@gmail.com

* Prace dostarczone przed lub po wyznaczonym terminie nie biorą udziału w konkursie.   

2. Zadania konkursowe:

* Zadanie konkursowe polega na samodzielnym zaprojektowaniu i przedstawieniu do oceny pracy (budowli) na podany temat:

klasy I - III: "Iglo w zimowym ogrodzie"

(uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania trzech zdjęć pracy)

- klasy IV - VI: "Tor saneczkowy w Zimowej Krainie"

(uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania pięciu zdjęć pracy)

- klasy VII - VIII: 1. "Zimowy pałac"

                       2. "Dom wybranego bohatera literackiego"

(uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania pięciu zdjęć pracy

lub nagranie filmiku prezentującego pracę).

Uwaga!

* Dopuszcza się prace grupowe (maksymalnie czterech uczestników projektu).

* Przy realizacji tematu: "Dom wybranego bohatera literackiego" uczestnik konkursu może wybierać dowolną książkę z kanonu lektur obowiązkowych lub dodatkowych.

3. Zasady oceny prac konkursowych:

* Ocenie podlega:

- zgodność pracy z tematem,

- oryginalność pracy, elementy twórcze,

- walory estetyczne projektu.

Uwaga!

* Projekt zostanie zdyskwalifikowany, jeśli Komisja Konkursowa wskaże cechy plagiatu.

* Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

- pani dyrektor Katarzyna Romańska-Bujak - koordynator Konkursu

- Franciszek Bogdan (VIII a) - Przewodniczący Komisji

- Szymon Janikowski (VIII a) - Wiceprzewodniczący Komisji

- Iga Skrzypiciel (VIII a) - Sekretarz Komisji Konkursowej

- Nina Kałużny (VIII a) - Przedstawiciel Opiekuna SU

4. Nagrody i wyróżnienia:

*Uczestnicy konkursu (w każdej grupie wiekowej) ubiegają się o tytuł Szkolnego Mistrza Minecraft.

Przyznany zostaną także tytuł I Wicemistrza i II Wicemistrza Minecraft.

* Autorzy trzech najlepszych projektów staną do rywalizacji z członkami Komisji Konkursowej o tytuł Szkolnego Arcymistrza Minecraft.

* Nagrodzone projekty zostaną udostępnione na stronie szkoły.

Zachęcamy do zabawy!             

                                                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

02

LUT

2022

980

razy

czytano

295/1411

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.