Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STTROIK BOŻONARODZENIOWY

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STTROIK BOŻONARODZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

NA „NAJŁADNIEJSZY STROIK BOZONARODZENIOWY”

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu-

    Renata Dusza.

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU

 

    Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

 

3. CEL KONKURSU

 

    Celem konkursu jest:

    · propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

    · rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów

    · rozwijanie wrażliwości estetycznej

 

4. UCZESTNICY

 

    Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1

    w Ogrodzieńcu

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

    · Wykonanie stroika bożonarodzeniowego o dowolnym kształcie

    · Użycie materiałów naturalnych w 70 %, bez wykorzystania materiałów gotowych

    · Praca musi być wykonana przez jednego uczestnika

    · Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko

      autora pracy, klasa

    · Dostarczenie stroika do sekretariatu szkoły w terminie do 13 grudnia 2023 roku

 

6. OCENA PRAC

 

    Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Komisję Konkursową.    

    Przy ocenie stroików bożonarodzeniowych komisja zastosuje następujące kryteria:   

    oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetykę wykonania.

 

    Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród oraz wyróżnień.

 

    Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia na stronie internetowej szkoły.

 

    Wręczenie nagród nastąpi 15 grudnia na apelu szkolnym.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    · Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

    · Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

    · Zgłoszenie pracy do konkursu będzie uważane za zaakceptowanie warunków regulaminu.

 

 

08

GRU

2023

136

razy

czytano

43/1427

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.