Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU

NA „NAJŁADNIEJSZY STROIK wielkanocny”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodzieńcu-

Renata Dusza.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego.

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

• propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych

• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów

• rozwijanie wrażliwości estetycznej

4. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1

w Ogrodzieńcu

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

• Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnym kształcie

• Użycie materiałów i koncepcja dowolna

• Praca musi być wykonana przez jednego uczestnika

• Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko

autora pracy, klasa

• Dostarczenie stroika do sekretariatu szkoły w terminie do 22 marca  2024 roku do godz.11:00

6. OCENA PRAC

Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Komisję Konkursową.

Przy ocenie stroików wielkanocnych  komisja zastosuje następujące kryteria:

oryginalność kompozycji, pomysłowość, estetykę wykonania.

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród oraz wyróżnień.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 22 marca na stronie internetowej szkoły.

Wręczenie nagród nastąpi   na apelu szkolnym w ustalonym terminie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

• Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

• Zgłoszenie pracy do konkursu będzie uważane za zaakceptowanie warunków regulaminu.

 

19

MAR

2024

101

razy

czytano

18/1438

sp.ogrodzieniec.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.