Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Przedszkole

Dokumenty

Misja

 

MISJA

 

Przedszkole:

 

Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych

 

Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

 

Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności
i zainteresowań

 

Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania
i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoja osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata

 

  Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia

 

  Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia
i skłonią do kreatywnego ich wyrażania

  Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

 

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

 

Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne
i radzące sobie
z problemami

 

Otwarte na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka

 

Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności

 

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej

 

  Integruje dzieci pełno i niepełnosprawne

 

Oferuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną 
i logopedyczną

 

 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.