Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Przedszkole

Dokumenty

Model absolwenta

Absolwent naszego przedszkola bardzo dobrze funkcjonuje w otaczającej go rzeczywistości. W domu i w przedszkolu jest aktywny, dociekliwy oraz poszukujący. Jest otwarty na nowości i nie boi się zmian. Potrafi sprostać stawianym mu wymaganiom jest zainteresowany zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności.

Wyróżnia go odpowiedzialność

 • Potrafi przewidzieć konsekwencje swojego postępowania.
 • Cieszy się sukcesu, ale umie znieść porażkę.
 • Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Umie odnaleźć swoje miejsce w grupie i akceptuje jej reguły.

Wyróżnia go ciekawość świata

 • Jest zainteresowany przekazywaną mu wiedzą.
 • Potrafi obserwować, analizować i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe.
 • Wyróżnia go tolerancja i poszanowanie wartości innych.

Wyróżnia go tolerancja i poszanowanie wartości innych

 • Odróżnia dobro od zła w postępowaniu swoim i innych.
 • Akceptuje odmienność innych w każdym stara się odnaleźć dobro.
 • Każde zadanie doprowadza do końca, szanuje czas swój i innych.
 • Jest wrażliwy w kontaktach z przyrodą.

Wyróżnia go dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

Jest  przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.