Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp1@ogrodzieniec.pl

+48 32 67 320 58

ZSP

Ogrodzieniec

Nauka to potęgi klucz

Przedszkole

Dokumenty

Model absolwenta

 

  

 

Absolwent naszego przedszkola bardzo dobrze funkcjonuje w otaczającej go rzeczywistości. W domu i w przedszkolu jest aktywny, dociekliwy 
oraz poszukujący.

Jest otwarty na nowości i nie boi się zmian.

Potrafi sprostać stawianym mu wymaganiom jest zainteresowany zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności.

 

 

Wyróżnia go odpowiedzialność

Potrafi przewidzieć konsekwencje swojego postępowania

Cieszy się sukcesu, ale umie znieść porażkę

 Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów

Wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych

Umie odnaleźć swoje miejsce w grupie i akceptuje jej reguły

 

Wyróżnia go ciekawość świata

Jest zainteresowany przekazywaną mu wiedza

Potrafi obserwować, analizować i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe

Wyróżnia go tolerancja i poszanowanie wartości innych

 

Wyróżnia go tolerancja i poszanowanie wartości innych

Odróżnia dobro od zła w postępowaniu swoim i innych

Akceptuje odmienność innych w każdym stara się odnaleźć dobro

Każde zadanie doprowadza do końca, szanuje czas swój i innych

Jest wrażliwy w kontaktach z przyrodą

 

Wyróżnia go dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym

Postępuje zgodnie z zasadami higieny

 

Jest  przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

 

 

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.